GENIUS LOCI

Hákový kríž nad Devínom
Bratislavské sochy Alojza Rigeleho, ktoré verejnosť nevidela sto rokov
Napoleonov topoľ sa nachádzal na dnešnom Tyršovom
Štefániina trieda – prešporský „boulevard“
Miesto, kde bola banka doma takmer sto rokov
Komenského námestie
Kostol sv. Mikuláša v Podhradí
Posledné dni „Schüttkasten“
Krátke dejiny Rudnayovho námestia
Ako sa dostala veža do Sadu Janka Krála?
K okolnostiam vzniku „Kalvínskeho dvora“
Kde stál prešporský železný honvéd?
Súťaž pamätných tabúľ. Nápisy na Michalskom moste boli v maďarčine
Panenská: prešporská esencia
Bratislavské rožky predstavujú Františkánske námestie
Zistili sme, v ktorej bratislavskej budove založil István Széchenyi Maďarskú akadémiu vied
Heinrich Justi – najlepší mešťanosta Bratislavy?
Prešporské knižnice v stredoveku
Mickiewiczova ulica plná mlieka a vody
Prešporské diéty v reformnom období
Úkladná vražda pátra Feliciána (1861-1917)
Vianoce v starom Prešporku veru nebývali nudné…
Zabudnutý doktor Eugen Lesný, priekopník a spoluzakladateľ röntgenológie
Johann Andreas Bäumler, uznávaný botanik z Prešporka
Slávny prešporský syn zotrval na nábreží viac než 30 rokov
„Druhý život“ súsošia Márie Terézie
„Bad Pozsony“ Takmer storočné kúpele
Takmer zabudnutý bratislavský cintorín
Bol raz jeden Bratislavský veslársky spolok (1862 – 1940)
Florián sa vracia na Floriánske námestie
Legendárna Viedenská električka má 100 rokov (27 veľkých fotografií)
Bolo malé a smradľavé – Trhové námestie (Námestie SNP) v časoch, keď tu ešte nestála tržnica
U červeného vola
Legendárna Astorka
Monument
Kam zmizlo Podhradie? – Židovská štvrť
„Biely holub” v budove Starej tržnice
Tržnica namiesto chatrčí
Kam zmizlo Podhradie? – Zuckermandel
Petőfiho socha v Bratislave
Kam zmizlo Podhradie? – Vydrica
Lebky na Chlebnom trhu
Tržnica pretvorila Klobučnícku ulicu
Palugyay a synovia – „šumiví” Bratislavčania
Je ich škoda
Stará tržnica – Markthalle – Vásárcsarnok (22 veľkých fotografií)
Môže mať Bratislava sochu Márie Terézie?
Dimitrovka – chátrajúci priemyselný kolos
S parníkom do Bratislavy
Dejiny bratislavského Propeleru
Dunajské kúpaliská v Bratislave