BArožky

Fotografie rusovského kaštieľa. Na jeseň vyjde nová bratislavská rozprávka o arcivojvodkyni Štefánii
Bratislavské rožky opäť rozbehli obľúbené prednášky: O nemčine a Nemcoch v starom Prešporku s doc. Jurajom Šedivým
Podujatia OZ Bratislavské rožky sú odložené na neurčito. Členov jeho vedenia sme sa spýtali, ako vyzerajú ich dni v období koronavíru.
Ponuka na Dobrý trh 2020
Podporte OZ Bratislavské rožky 2% z dane
OZ Bratislavské rožky získali do daru denník, ktorý približuje aj osudy bratislavských Maďarov
OZ Bratislavské rožky oslávilo deviate narodeniny v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
Po stopách nežnej revolúcie (tematická vychádzka)
OZ Bratislavské rožky očakáva návštevníkov vianočných trhov v Bratislave na prominentnom mieste
Nový Prešporský kalendár so 170-ročnými pohľadmi na mesto
Pistoriho palác
Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave
Zoltán Szalay: Florián Rómer, záchranca rozprávok Ilustroval: Zsolt Lukács
Dóm sv. Martina – októbrová tematická vychádzka v maďarskom jazyku
OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou
Bratislavské udalosti z roku 1919 si OZ Bratislavské rožky pripomína jedinečnou „pop-up“
Cestovanie v čase po Obchodnej ulici
OZ Bratislavské rožky si udalosti v meste z roku 1919 pripomenie exteriérovou výstavou
Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla
Novú Bratislavskú rozprávku sme predstavili v rodnom dome Floriána Rómera
Kostol trinitárov
Dvory a usadlosti bratislavských predmestí
Slávne dámy mesta Prešporka
Po prešporskej Promenáde jazdí električka… Jenő Görföl predstavil knižný titul z dielne OZ Bratislavské rožky
Knižný sviatok „rožkov“ v bratislavskom Csemadoku
Kuriózna pohľadnica
Ďalší „palácový prieskum“ v Bratislave
Hore svahom – prechádzka medzi vilami zo „šťastných mierových čias“
Banky v Bratislave
Čo chutilo v Bratislave
Prešporské záhrady
Stretnutie s Rigelem
Maďarská tematická prechádza o streľbe v Bratislave v roku 1919
Slovenská tematická prechádzka o streľbe v Bratislave v roku 1919
Korunovačné veduty Prešporka
Hraničné kamene starého Prešporka – cieľ opakovaných vychádzok Bratislavských rožkov
Rozprávky zo zaniknutého sveta – už aj v maďarčine Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice
OZ Bratislavské rožky získalo ďalšie prestížne ocenenie
Akty F. alebo na margo rozprávkovej knihy Fadrusz
Odovzdali sme ocenenia Zlatý rožok 2018!
Bratislava a vznik Československa
Vyšiel Prešporský kalendár 2019! Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí
Vychádza slovenská verzia rozprávky Prešporský muzikmajster Batka
Cyklus vlastivedných prechádzok sme uzavreli venovanou osobnosti a dielu nášho rodáka Jána Fadrusza
Fadrusz je už na dunajskom nábreží!
V spolupráci s MČ Staré Mesto sme si posvietili na históriu i súčasnosť Pistoriho paláca
Židovský neologický cintorín
Otvorili sme jesenný cyklus prednášok o starej Bratislave
Na tematickú prechádzku Mihálya Brogyányiho prišli davy
S prechádzkou po stopách Johanna Nepomuka Hummela sme vzdali hold nášmu rodákovi
Bratislavské rožky a PamMap.sk digitalizujú ďalšiu vzácnu pozostalosť
Martinský cintorín
Baroková záhrada Bratislavského hradu
Školy v Prešporku
Už tradične sme aj tento rok navštívili bratislavskú ortodoxnú synagógu
Z histórie Mestského divadla
Belle Époque VII – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Heraldická Bratislava
OZ Bratislavské rožky laureátom ceny Pro Patria
Hraničné kamene starej Bratislavy VI
Aj my svojou troškou prispeli do cyklu osláv 150. výročia založenia mestského múzea
Korzovanie s kávou… a s Bratislavskými rožkami
Ďalšie významné ocenenie pre OZ Bratislavské rožky
Pikošky z bratislavských pohľadníc
Nevzdali sme sa revolúcie! Na bratislavskom nábreží Dunaja sa napriek veľkej zime zišlo množstvo záujemcov
Prezentácia projektu Pamäť mesta Bratislavy na podujatí OZ Bratislavské rožky
Na rozprávanie prof. Ondrčku o dnes už kultovom obytnom bloku Unitas sa prišlo pozrieť viac záujemcov, ako sme dúfali
Zlatý rožok 2017. Bratislavské rožky oslavovali siedme narodeniny v Carlton Hoteli (Fotoreportáž)
„Makové rožky majú vždy tvar podkovy a orechové tvar písmena C.“Navštívte stánok OZ Bratislavské rožky na vianočných trhoch!
Pentcho. Príbeh parníka
Prešporský muzikmajster. Maďarská rozprávková kniha o Jánovi Batkovi
Prešporský muzikmajster Batka – prezentácia najnovšej bratislavskej rozprávky
Rozprávky zo Židovskej ulice a Martinengo. Úspešné prezentácie kníh v Múzeu mesta Bratislavy
MARTINENGO – Na svete je ďalšia bratislavská rozprávka
Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“
Bratislavské rozprávky – Rozprávky zo žltej električky
Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice
Uviedli sme novú bratislavskú rozprávku o „viedenskej električke“ do života
Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí
Maďarská tematická prechádzka po stopách Jána Fadrusza
Na prechádzke v synagóge sa zúčastnilo takmer 200 ľudí
Prešporský fotograf Karl Körper (1845 – 1923)
Joseph Kaspar Mertz – prechádzka spojená s hudobným zážitkom
Po letnej prestávke sme opäť otvorili cyklus Prechádzky starým Prešporkom
Po stopách Jána Batku – tematická prechádzka
Belle Époque VI – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Čerstvú Bratislavskú rozprávku s názvom Rozprávky zo žltej električky si môžete zakúpiť v našom stánku na Dobrom trhu
Bratislavská busta Jána Batku sa môže vrátiť na pôvodné miesto
Prechádzka po Horskom parku – už po tretíkrát
V sobotu len pre nás jezuiti otvorili svoj kostol na Františkánskom námestí
Mikulášsky cintorín na Zuckermandli
Storočie Feiglerovcov
Maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne
Bratislavské rozprávky ocenené prémiou!
Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most)
Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom
Letci z Prešporka vo Veľkej vojne
Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)
Kaplnka sv. Jakuba
O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí
Šport v starej Bratislave
Bratislava a protestantizmus – sedemdesiat záujemcov na našej maďarskej tematickej prehliadke
Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave
O potokoch a studničkách Bratislavy (fotoreportáž)
Prednáškovú sálu Univerzitnej knižnice v Bratislave sme zaplnili do prasknutia (fotoreportáž)
Naše tohtoročné slávnostné podujatie „Zlatý rožok“ dopadlo na jednotku (fotoreportáž)
Prvé konské dostihy v Prešporku sa skončili škandálom
Vyšiel Prešporský kalendár 2017! Je venovaný Izabele – aristokratke, ktorá fotila Bratislavu.
Je tu nová bratislavská rozprávka – o Széchenyim
Rozprávku o Széchenyim sme predstavili v budove bývalého uhorského snemu
„História na zjedenie“ na bratislavských vianočných trhoch
Po stopách Istvána Széchenyiho
Tematická prechádzka: Hudobné historky zo starej Bratislavy III
Prechádzka po Horskom parku – už druhýkrát
Tematická prechádzka: Mikulášsky cintorín
Tematická prechádzka k štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov
Letná prechádzka po Primaciálnom paláci v Bratislave
Tematická prechádzka: Hlavná železničná stanica a Múzeum dopravy
Bratislavou medzi dvoma svetovými vojnami
Belle Époque IV – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Tematická prechádzka na kaverne z 1. svetovej vojny
Na prechádzke Bratislavských rožkov sa zúčastnilo neuveriteľne veľa záujemcov
Tematická prechádzka: Bratislava ako téma v denníku Új Szó (1948 – 1989)
Tematická prechádzka o bratislavských etnikách a komunitách na festivale [fjúžn]
Prechádzka približujúca architektúru obdobia Belle Époque prilákala množstvo záujemcov
Páter Scherz: legenda a skutočnosť
Vily nad hradom
Peter Salner: Kaviarne starej Bratislavy
Taká bola Karlova Ves
Bratislavské rožky sa zúčastnili na projekte o multikulturalizme
Bratislavské krematórium
Náhrobné pamiatky a nápisy v stredovekej a ranonovovekej Bratislave
Anno: Gucki Neulinger (1893 – 1992). Vyšiel Prešporský kalendár 2016
Imidž mesta Pressburg/Pozsony, Bratislava na pohľadniciach – premeny námestí a ulíc
Belle Époque II. (v maďarskom jazyku)
Pavel Dvořák: Dunaj v živote Bratislavy v bližšej i veľmi vzdialenej minulosti
Hraničné kamene starého Prešporka IV: zachované hraničné znaky Kačína a blízkeho okolia
Panenská – Konventná – Kozia: prešporská esencia
„Pozadie“ bratislavských sôch – prechádzka s Mátém Csandom (v maďarskom jazyku)
Kostol a kláštor sv. Alžbety
Horský park
Bratislavská Kalvária
Klariský kláštor a univerzitná knižnica
Prešporský rodák Adolf Frankl
Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Belle Epoque I. – čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v maďarskom jazyku)
Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu
Bratislavské rožky už aj po nemecky!
Kostol klarisiek
História verejnej mestskej dopravy v Prešporku
Toponymia predmestí Bratislavy
Na svete je ďalšia Bratislavská rozprávka
(Slávne) ženy v Bratislave – tematická prechádzka (Jazyk prechádzky maďarský)
Kostol Navštívenia Panny Márie (Kostol Milosrdných bratov)
„Makové majú vždy tvar podkovy a orechové zasa tvar písmena C“
Máme pre Vás pravý Prešporský kalendár
Akčná maďarská literárna prechádzka s Árpádom Korpásom
Zimný prístav
Dvojjazyčná interaktívna výstava o dejinách Bratislavy – nielen pre Bratislavčanov
Židovský ortodoxný cintorín
Synagóga a Židovské komunitné múzeum
Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť
Dóm sv. Martina – 2. časť. Týždeň maďarskej kultúry
Cintorín pri Kozej bráne – 1. časť (Víkend otvorených záhrad a parkov)
Deň detí s Bratislavskými rožkami
Hraničné kamene hornej časti Vydrickej doliny a jej okolia
Kapucínsky kostol sv. Štefana
Ľudovít Rajter a Bratislava
Evanjelické kostoly na Panenskej ulici
Vivat Béla Bartók!
Prešporský tanečník Rudolf Laban
Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza
Prechádzky starým Prešporkom
Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)
Rozprávkové knihy krstili bratislavskými rožkami (fotoreportáž)
Bratislavská sobota devätnásteho
Vlastivedná nekrotúra – vychádzkovým krokom po Ondrejskom cintoríne
Odštartovali sme nový projekt s Alianciou Stará Tržnica
Csaba Molnár: „…Z nášho filmu musí byť zrejmé, ako vidíme Bratislavu”
Spustili sme digitalizáciu Batkovej pozostalosti